Feltankning bil

– ved en feilfylling av bensin på 2% eller mer på en moderne dieselbil, vil dette kunne føre til havari av dieselpumpen og dieseldysene.

– dersom du tilfører 2-takts olje i dieseltanken på en moderne commonrailmotor ødelegger du både dyser og partikkelfilteret på bilen din. Ref: Petroleumsinstituttet.

Fyllt på fel bränsle?

Att tanka fel, bensin på diesel, eller diesel på bensin kan vem som helst göra och vi är en mobil verkstad med många års erfarenhet som har avtal med ditt försäkringsbolag. Vi kommer till dig var du än är och hjälper dig på plats när du har fyllt på fel bränsle. Vi fixar din feltankning medan du väntar. Vi svarar i telefon dygnet runt – året om. Har du startat eller kört bilen tills den har stannat så löser vi även detta.

Hur lång tid tar det att åtgärda en feltankning?

Det tar vanligtvis 20 – 60 minuter. Vi tömmer tanken och eventuellt ditt bränslesystem på plats.

Hur lång tid tar det innan ni kommer fram?
Vi vill komma dit så snabbt som möjligt men detta kommer fortfarande att variera med antalet uppdrag och allmän trafik. Ring för detaljerad information.

Vad måste jag betala på plats?

Du betalar 500 kr med kort eller swish på plats. Detta är en tillfällig självrisk, det vill säga en tillfällig utbetalning, om är ett försäkringsfall. Om du skulle ha en lägre eller högre självrisk än 500 kr kommer denna att återbetalas eller faktureras i efterhand. läs mer om försäkring här.

Tankat bensin i en dieselbil?

Om du har tankat bensin i en dieselbil kan följande inträffa:

 • Haveri av högtryckspump och/eller injektorer pga. defekt smörjning.
 • Metallspån i bränslesystemet från skadade komponenter – detta innebär fullständig översyn alternativt byte av hela bränslesystemet krävs.
 • Stor mekanisk belastning på kolvar och vevlager pga. mycket ogynnsam förbränning med bensininblandning.

OBS! Användningen av tvåtaktsolja för att kompensera för bristen på smörjning ger en skadlig beläggning på insprutningsmunstyckena och avlagringar i partikelfiltret (katalysatorn) som gör att det täpps till och måste bytas ut. Läs mer om försäkring här.

Tankat diesel i en bensinbil?

Om du har tankat diesel i en bensinbil kan följande inträffa:

 • Katalysatorfel pga. termisk överbelastning (oförbränd diesel antänds i katalysatorn)
 • Sköljning av smörjoljefilm på kolvar och cylinderväggar – detta leder till slitageskador och risk för motorhaveri.
 • Motoroljan späds ut med diesel, detta kan leda till motorhaveri.
 • Oljenivån kan också stiga så mycket att det kan bli övertryck i motorn och/eller att motorolja kommer in i förbränningskammaren. Det senare kan faktiskt göra att motorn inte stannar genom att slå av tändningen.
 • Tändningsbank på grund av för lågt oktantal – detta kan resultera i motorhaveri. Det gäller i första hand motorer utan knackningssensor, men även motorer med knackningssensor kan skadas.
 • Om motorn har mycket avlagringar kan dieseln i motoroljan lösa upp dessa så att oljefiltret blir överbelastat. Detta innebär att bypass-ventilen i filtret öppnas och ofiltrerad olja cirkuleras in i motorn. Läs mer om försäkring här.

Tankat Adblue i dieseltanken, eller tvärtom?

Om du har fyllt Adblue i dieseltanken eller diesel i Adblue tanken:

Om motorn startas även under en kort period:

 • Kommer vätskan att hamna i fel system, och det kan få kostsamma konsekvenser på lång och kort sikt
 • AdBlue är inte kompatibel med vissa metaller och material, så det kommer gradvis att försämra rören och komponenterna i bränslesystemet.
 • Diesel kommer att förorena katalysatorn, vilket kostar mycket att byta ut (skada täcks inte av garantin), vilket innebär att fordonet kommer att vara ur bruk samt räkningar för underhåll

Starta inte bilen, inte ens för ett ögonblick – Flytta inte bilen, inte ens bort från pumpen – tanken måste tömmas medan fordonet står på samma plats. Läs mer om försäkring här.

Tankat vatten i dieseltanken?

Dersom du har fylt vann på dieseltanken

Undvik att starta motorn, ring oss omedelbart:

 

 • Vatten är tyngre än diesel, och kommer att vara det första som sugs in i bränslesystemet, och det kan få kostsamma konsekvenser på lång och kort sikt.
 • Vatten orsakar fel på injektorn och kan orsaka fel på dieselpumpen och till och med motorfel på grund av detta.

Vrid inte på tändningen, starta inte motorn. Inte ens för ett ögonblick. Tanken måste tömmas medan fordonet står på samma plats, det löser vi. Läs mer om försäkring här.

Tankat diesel i vattentanken?

Om du har fyllt på diesel i vattentanken (husbilar)

Om du har fyllt vattentanken med diesel, rör ingenting – ring oss omgående

 

 • Diesel i vattentanken kan resultera i att alla komponenter på husbilen måste bytas ut, om man börjar sätta på kranar, eller duschen eller liknande. Då ska allt från varmvattenberedaren till allt från rör och kranar bytas ut.
 • Diesel är lättare än vatten, och lägger sig på “toppen” av tanken, så den måste tömmas utifrån först av våra specialbilar.
 • Sedan måste vi lägga till en kemi, som sedan måste fungera i tanken.
 • Inga vattenförbrukare kan användas när detta pågår.
 • Slutligen måste detta sköljas ur flera gånger

Vi löser detta på platsen där husbilen står. Läs mer om försäkring här.

Försäkringsärende

Flera försäkringsbolag täcker feltankning av fordon, men var medveten om följande:

Om du kontaktar ditt försäkringsbolag efter kontorstid – blir du automatiskt förflyttad till ett bärgningsföretag / vägassistans – dessa transporterar din bil till en märkesverkstad, och det är det de vill göra – då det är deras affärsmodell.

Fylt feil på båten?
Fortvil ikke, dette løser vi på stedet – der båten ligger, for mer info trykk her.

 

 

Uansett tid på døgnet
Enhver feilfylling er like fortvilet, uansett når og hvor. Vi er her for å hjelpe deg, vi kommer til deg uansett tid på døgnet. Har du en kaskoforsikring så er du ofte dekket, les mer om forsikring her.

 

 

Fylt feil drivstoff
Bensin på diesel
Feilfylling
Feilfylling

Spørsmål og svar

Fuel-service påtar seg ikke ansvar for evt senskader ved feilfylling

Meny
Translate »
Genom att acceptera cookies samtycker du till lagring av cookies på din enhet för at förbättra navigering på webbplatsen samt analysera webbplatsens användning.
Acceptera