Oljeutskiller

– hvis du driver en virksomhet som slipper ut oljeholdig avløpsvann så er du pliktig til å installere en oljeutskiller?

Oljeutskiller:

Vi leverer oljeutskillere ihht dine krav. Ta kontakt så kan vi hjelpe deg i ditt prosjekt.

Vi besørger også tømming og vask av oljeutskillere, ved behov.

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje, eller diesel. Virksomheter som har en oljeutskiller har ansvar for at olje, diesel, sand og slam samles opp, tømmes og leveres til godkjent avfallsmottak. Utslippsvannet må kontrolleres og utslippskravene overholdes.

Meny
Genom att acceptera cookies samtycker du till lagring av cookies på din enhet för at förbättra navigering på webbplatsen samt analysera webbplatsens användning.
Acceptera