Dieselanalyse

Drivmedelsanalys

– vi utfører prøvetakning av alle typer tanker i alle størrelser, uansett plassering.

– vi besørger analyser av alle former for drivstoff og oljeprodukter.

Bränsleanalyser avslöjar mer än mikrober

Läs med om dieseltyper här

Moderna dieselmotorer är mycket känsliga för föroreningar. Kombinationen av mindre hållbar diesel och känsligare motorer har lett till ökade problem för dieselmotorer. Regelbundna analyser kommer att upptäcka problemen innan skadan inträffar, och man kan undvika kostsamma stillestånd.

 • Vi utför provtagning av diesel för analys.
 • Vi analyserar bränsle enligt de standarder som gäller.

Vi delar in provtagningen i tre kategorier.

A: Provtagning av alla typer av diesel i stationära tankar för pumpstationer, reservkraft och förbränningsdiesel:

Dessa tester utförs genom att vi öppnar tanken och tar ett bottenprov. Vi kan även ta ett mittprov på tankens innehåll, och eventuellt ett topprov om dieseln från de två tidigare proverna verkar förorenade. Likväl är det resultatet från bottenprovet som blir det giltiga. Testet tas med en speciell dieselprovtagare som sänks ner i tanken och öppnar automatiskt vid de givna punkterna. Provet överförs sedan till ett sterilt glas på plats och märks. Om så önskas kan vi försegla varje prov som i sin tur fotograferas av laboratoriet innan de öppnar och analyserar provet. Efter analysen finns en analysrapport från laboratoriet som avslöjar eventuell förorening.

B: Provtagning av diesel för entreprenadmaskiner, skogs- och jordbruksmaskiner:

Dessa prover tas via bränslemätare eller påfyllningsrör och med en vakuumpump överförs dieseln till ett sterilt glas på plats. Vi analyserar först detta visuellt, innan provet går vidare till laboratoriet för vidare analys. Om så önskas kan vi försegla varje prov som i sin tur fotograferas av laboratoriet innan de öppnar och analyserar provet.

C: Provtagning av diesel på båtar

Dessa tester görs genom att man extraherar en viss mängd diesel från båten i ett provrör, och analyserar detta visuellt innan provet går vidare till laboratoriet för vidare analys. Om så önskas kan vi försegla varje prov som i sin tur fotograferas av laboratoriet innan de öppnar och analyserar provet.

Genom att utföra periodiska analyser av dieseln kommer du att kunna avslöja kommande problem du inte var medveten om.

 • Vattenintrång
 • Mikrober
 • Levererad diesel under standard
 • Rost
 • Målade tankar som flagnar
 • Övrig

 

Miljövänligt bränsle innebär utmaningar

Diesel som används idag har över tid genomgått processer som gör bränslet mer miljövänligt än tidigare. Denna utveckling har lett till att det idag finns typer av bränsle som är mycket mer utsatta för mikrober, vatten och utfällning av vax och etanol. När det gäller diesel som tidigare kunnat lagras under lång tid på grund av den höga halten av svavel, kan denna för närvarande inte lagras under långa perioder med tillgång till luft/syre förrän den oxiderar och drar till sig fukt.

Å få utført periodiske prøver av diesel som står lagret, vil kunne avdekke utfordringer en ikke var klar over.

 • Vannintrengning
 • Mikrober
 • Dårlig leveranse av drivstoff
 • Rust
 • Asfaltener
 • Coating innvending som har løsnet
 • Annet

Spørsmål og svar

Meny
Genom att acceptera cookies samtycker du till lagring av cookies på din enhet för at förbättra navigering på webbplatsen samt analysera webbplatsens användning.
Acceptera