Dieselpolering

– dieselpolering är en superfiltreringstjänst av dieseln som måste utföras med jämna mellanrum för att undvika förorenad/kontaminerad diesel i lagertankar, samtidigt som tankarna hålls rena. Men som med bilen så måste den tvättas innan man polerar den.

Vad är dieselpolering?

Dieselpolering är underhåll. Detta är en periodiskt upprepad rengöringsprocess, med mobil eller stationär utrustning som renar dieseln och tar bort vatten, emulgerat vatten, partiklar och mikrober. Den rengjorda dieseln kommer att uppfylla kraven i EN590 och partikelnivån i ISO4406 – först då kan den betraktas som dieselpolering.

Dieselpolering används oavsett syftet med dieseln, så länge dieseln finns i lager som t ex i en ackumulator/buktank/dagtank eller liknande. Detta anses vara den absolut bästa metoden idag för att säkra dieselns kvalitet och tanken ren, genom att periodvis ta bort vatten, partiklar och mikrober.

Vid dieselpolering transporteras den förorenade dieseln ut ur tanken, genom filteraggregat och tillbaka till tanken, inte olikt dialys. Detta sker oavsett vad som är kopplat till tanken. Det innebär att alla förbrukare som är anslutna till tanken kan stå i beredskap – det finns ingen stilleståndstid. Detta är viktigt för installationer som är anslutna till utrustning som generatorer i hög beredskap.

Dieselpolering går inte att jämföra med tankrengöring – Läs mer om vad tankrengöring är här Dieselpolering görs för att hela tiden hålla bränslet i högsta kvalitet, just för att tankrengöring och deponi ska kunna undvikas.

All diesel – har en kvalitetsstandard som måste följas. Till exempel Dieseln du använder i bilen, eller den gröna industridieseln, har många krav, bland annat cetantal, svavelhalt etc. Det som försämrar dieseln är framför allt vatten och partiklar, samt dieselmikrober.

NS-EN590 är en standard som fram till 2007 var biodieselfri. Idag har vägdiesel (B7) minst 7 % biodiesel tillsatt. Från 2023 har anläggningsdieseln fått biodiesel tillsatt i varierande mängd i förhållande till leverantören. Produkterna ska minst uppfylla kraven på vatten och partiklar, och får inte vara kontaminerade med annat, såsom dieselmikrober. Minimikraven är:

 • Vatteninnehåll max 200mg/kg (mätt ofta i PPM – 200 partiklar per miljon)
 • Max 24mg/kg med partiklar (detta uppfyller inte ISO-4406)

Varför är dieselpolering viktigt?

Förorenad diesel är en av huvudorsakerna till dieselmotorhaveri. Detta kan leda till extrema kostnader inklusive stillestånd.

Kontaminerad eller förorenad diesel som inte uppfyller motortillverkarnas krav kan påverka reklamationer och eventuell garanti vid haveri.

Genom att tidigt upptäcka ett föroreningsproblem kommer du att kunna utföra en dieselpolering. Om detta inte åtgärdas och får utvecklas vidare måste en full tankrengöring utföras med dieselpolering i retur till tanken. Detta kommer att resultera i driftstopp och ett brott mot eventuella nödåtgärder. Detta är ett mer omfattande arbete än om en utvald periodisk kontroll och polering från tanken var ny. Efter en tankrengöring finns det givetvis möjlighet att teckna ett serviceavtal med periodisk dieselpolering, för att hålla bränslet och tanken ren – så att olyckor och stillestånd undviks.

Våra dieselfilteraggregat är unika.

Vi på Fuel-service är utvecklare av filteraggregat. Idag ligger vi i framkant av tekniken för rening av diesel, och får stöd av Vetenskapsrådet. Än så länge är ingen längre fram än vi. Vi har kunskapen, vi har tekniken, vi har erfarenheten.

Flera ton diesel till deponi

Tiotals miljoner liter diesel slängs i onödan varje år. Med innovativ teknik och kunskap levererar Fuel-service miljövänlig dieselpolering som tar bort all kontaminering så att dieseln rekonditioneras tillbaka till en bättre kvalitet än den var när den var “ny”.

Fördelar med periodisk dieselpolering:

 • Inga reservkraftsaggregat/maskiner är ur funktion medan vi arbetar med dieselpoleringen.
 • Periodisk dieselpolering är miljövänligt och kostnadseffektivt jämfört med att deponera bränslet och fylla på tanken med nytt bränsle.
 • Periodisk dieselpolering tar bort mikrober som dieseldjur och trådiga alger.
 • Periodisk dieselpolering tar bort fritt och emulgerat vatten.
 • Periodisk dieselpolering tar bort metall i bränslet som fångas upp av magnetism och filtret.
 • Periodisk dieselpolering effektiviserar förbränningen och minskar förbrukningen.
 • Periodisk dieselpolering eliminerar kolavlagringar på generatorernas munstycken.
 • Periodisk dieselpolering ökar livslängden och säkerställer generatorernas beredskap.
 • Periodisk dieselpolering sänker underhållsfrekvensen och kostnaderna.
 • Periodisk dieselpolering förhindrar stillestånd.
 • Periodisk dieselpolering minskar utsläppen.

FAQ

Dieselmikrober “dieseldjur” är oberoende livsformer som lever i och på vattenytan i en dieseltank, och livnär sig på kolväten från dieseln.

Dieselmikrober orsakar igensatta filter och skador på tank, rör och motorsystem. Mikroberna tar formen av en mörk seg massa och angriper och oxiderar ytor i tank och bränslesystem och orsakar därför stora skador som kan leda till motorhaveri.

SwedishDanishFinlandEnglish
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter