Dieseltank reservkraft

Dieselpolering: betyr gjentagende periodisk filtrering av dieselen, dette er vedlikehold for å opprettholde kvaliteten til dieselen og bevare renheten i tankene.

Dieseltankrens: er det som må utføres i de tilfeller dieselpolering ikke har vært periodisk siden tanken var ny, eller ble renset, ergo ved manglende vedlikehold.

Dieselpolering och tankrengöring för reservkraft.

Det är lätt att missförstå begreppen mellan dieseltankrengöring och dieselpolering.

Dieselpolering: Upprepad periodisk dieselpolering, underhåll för att bibehålla kvaliten på dieseln och behålla renheten i tankarna.

Rengöring av dieseltank: Ska utföras i de fall dieselpolering inte har varit periodisk sedan tanken var ny, eller rengjordes.

Till skillnad från tanken i en båt som är uppbyggda med skvalpskott, det vill säga att det finns perforerade väggar i tankarna som ska begränsa fria vätskeytor, har tankar som är avsedda att stå still inga kammare i tankarna.
Det behöver de inte heller, den enda rörelsen som sker i dessa tankar är under påfyllning. Även med förbrukning och retur till tankarna skapas nästan ingen rörelse i de nedre lagren. Generatortankar kan vara allt från generatorns ramtank som används som huvudtank, även kallad belly tank, till att en kombination av att denna används som dagtank kopplad till en lagertank, till att den kopplas bort och det finns en separat dagtank, och lagringstank på plats. Det finns flera kombinationer av detta.

En stationär tank står still, till skillnad från de nämnda mobila tankarna och fordonen/fartygen står tankarna på stationär reservkraft stilla hela tiden. Det är först vid fyllning eller nivåändring som man får en minimal rörelse i dieseln. Detta är tyvärr en av anledningarna till att dieselmikrober får god tillväxt i dessa tankar. Oavsett var en stationär tank placeras måste den ha en ventil, via denna avluftning kommer du få in fuktig luft och aeroba mikrober kommer in i tanken, händelsen är plötslig utan förvarning. Dessa kan också följa med tankbilen, både vatten och mikrober kan följa med, helt plötsligt.
Vatten är tyngre än diesel, vattnet lägger sig på botten av tanken och kommer så småningom att emulgera in i de nedre skikten av dieseln. Därför kan man mäta diesel med hög vattenhalt i de lägre lagren, medan dieseln i de högre lagren kan ligga inom kraven.

Läs mer om kraven från motortillverkarna här.

För att uppfylla kraven, så att inget haveri uppstår på dieselmotorerna, måste den diesel som tillförs motorerna vara i enlighet med de minimikrav som ställs av tillverkarna.

Sedan är det så att man måste rengöra dieseln regelbundet, detta kallas även för dieselpolering. läs mer om dieselpolering här Diesel som poleras periodiskt i tanken, antingen med hjälp av våra mobila enheter, eller stationära enheter, kommer att säkerställa full rotation och förhindra utveckling av bakterier, samt ta bort vatten som har emulgerat, ta bort fritt vatten, och partiklar.

Detta är en tjänst som kräver periodisk upprepning. Om detta inte görs med jämna mellanrum måste ett mycket större jobb göras, setankrengöring.

Läs mer om dieselmikrober här.

Vi är på plats var sjätte månad där reservkraften står i beredskap, om inget dieselpoleringssystem har eftermonterats.

Ofta finns serviceavtal på generatorerna, med hög kunskap om motorn, men tyvärr med lägre kunskap om mikrober, vattenhalt och partiklar i dieseln. Detta har lett till att generatorerna trots service har gått sönder – utan möjlighet till reklamationer eller garantitäckning då bränslet visar sig ha varit kontaminerat, eller infekterat. Våra tjänster kompletterar serviceavtalet som håller generatorn i drift.

Metodik för periodisk dieselpolering:

 1. När vi kommer till din anläggning undersöker vi hur många tankar som är anslutna till varandra och tar ett 250ml dieselprov i sterilt glas från var och en av tankarna.
 2. Vi tar alltid bottenprover. Ett prov från toppen är värdelöst, ett dieselprov från en generatortank ska ALLTID tas från botten av tanken, inte från toppen eller filtret.
 3. Sedan tar vi bilder på tillgången till tanken om anläggningen tillåter att ta med kamera/telefon/sändare.
 4. Proverna förs till vårt kontor/verkstad, där de registreras. Och sänds till laboratoriet.
 5. Proverna analyseras för vatten, mikrober och partiklar på laboratoriet.
 6. Analystiden och odlingstiden tar ca 5 – 7 dagar.
 7. Vi får svaret digitalt, och laddar upp resultatet tillsammans med eventuell annan dokumentation.
 8. Vi påbörjar dieselpolering så fort resultatet finns.
 9. Tankarna öppnas och vi suger från botten, och levererar i toppen, med en reningshastighet på upp till 18 000 liter i timmen.
 10. Processen fortsätter tills bränslet är i enlighet med ISO 4406.
 11. Ingen deponering, allt rengörs och er beredskap påverkas inte. Miljövänligt, cirkulärekonomiskt, hållbart och smart!

Våra dieselrengöringsmaskiner är unika.

Vi på Fuel-service utvecklar dieselrengöringsmaskiner. Vi ligger i framkant av dieselrengöringstekniken i världen. Än så länge är ingen längre fram än vi.
Vi har kunskapen, vi har tekniken, vi har erfarenheten.

Uansett størrelse på tank, så løser vi utfordringene.

Meny
Genom att acceptera cookies samtycker du till lagring av cookies på din enhet för at förbättra navigering på webbplatsen samt analysera webbplatsens användning.
Acceptera