Dieseltank båtar

– et og samme båtmerke produsert i samme år, kan ha forskjellige motorer, tanker, tankleverandører, tankmateriale, og helt forskjellig innredning. Dette gjør at vi må undersøke din båt før vi kan estimere en pris.

-når vi renser båten din, så er det både tanker og hele drivstoffsystemet, som renses – og du mister ikke noe diesel – den går i retur ferdig renset tilbake igjen.

Dieseltank båtar

Varje år rekommenderar sjöräddningssällskap, båttidningar och försäkringsbolag att du som båtägare kontrollerar skicket på din diesel och ditt förfilter. Ändå förstörs semester till följd av infekterad och förorenad diesel. Framdriftshaveri är den vanligaste orsaken till att sjöräddning tillkallas för bogsering eller akut hjälp.

När det kommer till dieseltankar på båtar är detta något som skiljer sig från andra typer av tankar. De flesta dieseltankar i båtar är uppbyggda med skvalpskott. Skvalpskott är perforerade väggar, eller halvväggar i tankarna som ska begränsa fria vätskeytor, men ska fortfarande jämna ut volymen.
Dessa väggar skapar en kammare i tanken där dieselmikroberna kan växa ostört utan att du som ägare kan upptäcka problemet.

Det är på grund av dessa kammare som enbart tömning av tanken, med påfyllning av ny diesel inte kommer att hjälpa nämnvärt om förorenad diesel har upptäckts. Det finns många historier om båtägare som har tömt tanken och börjat igen, med återkommande problem redan samma säsong.

Framdriftshaveri på grund av förorenad diesel kan oftast undvikas genom att veta vad man ska titta efter vid filterbyte, och ta detta på allvar.

När behovet av tankrengöring uppstår beror detta på att förorenad diesel har tillsatts. Detta kan komma från en småbåtshamn med dåliga rutiner, en oren tankbil eller till och med längre bak i leveranskedjan.

Metod:

Om du upptäcker att du plötsligt har fått förorenad diesel i dina förfilter, eller misstänker detta, kan du kontakta oss. Du beställer då en av våra servicetekniker till din båt där den ligger.

 1. När vi kommer fram till din båt undersöker vi den noggrant och tar ett 250ml dieselprov i sterilt glas. Sedan tar vi bilder på motorn, filtertyper, anslutningar, tankar, slangar.
 2. Vi tillsätter biocid för att stoppa tillväxten i tanken.
 3. Dieselprovet levereras till laboratoriet. I laboratoriet undersöks provet avseende vatten, partiklar och mikrober. Det tar ca 5-7 dagar.
 4. Vi får svaret digitalt, och laddar upp resultatet tillsammans med all annan dokumentation.
 5. Vi kontaktar dig och du får en offert på arbetet.
 6. Vår servicetekniker kommer till din båt och har med sig alla filter och all förbrukning som är avsedd för din båt.
 7. Serviceteknikern tömmer tanken, sedan borras öppningar i tanken för åtkomst till varje kammare. De flesta tankar i båtar är gjorda av rostfritt stål som kräver kraftiga verktyg och är tidskrävande.
 8. Varje kammare i tanken rengörs noggrant.
 9. Filterhus och anslutningar rengörs. Packningar och o-ringar byts ut vid behov och nya filter installeras.
 10. Inspektionsluckor monteras på tanken där öppningarna borrats.
 11. Dieseln pumpas tillbaka till båten via vårt filteraggregat, detta istället för att deponera dieseln. Miljövänligt, cirkulärt, hållbart och smart!
 12. All luft i bränslesystemet tas bort med hjälp av vakuum, och vi ser till att allt är luftat och redo att starta.

Som du ser är detta ett arbete som måste göras mycket noggrant, och är inte en “quick fix”. Snabba lösningar finns inte, och ska inte accepteras av dig som båtägare. Kom ihåg att det här handlar om din säkerhet till sjöss.

VAD DU INTE SKA GÖRA

Tillsätta 2-taktsolja

Detta ökar mikrobtillväxten eftersom detta är en olja. Tillväxten blir starkare och dieseln ger ingen “smörjning”. Avlagringar från 2-taktsoljan kan leda till att injektorerna går sönder.

Tillsätta biocid

Ett fåtal av dessa produkter är effektiva, få är till försäljning för konsumenter. De flesta konsumentprodukter är alkoholbaserade och blandar allt fritt vatten som finns i tanken med dieseln. Detta förstöra dieseln då vattnet och dieseln emulgerar och kan i värsta fall förstöra injektorer och dieselpumpar. Vi använder endast professionella produkter för att stoppa tillväxten, men ingen produkt kan förvandla förorenad diesel och vatten till ren diesel igen. De döda mikroberna, partiklarna och vattnet kan fortfarande orsaka skada och olyckor, men celldelningen har upphört.
Därför är det nödvändigt med en tankrengöring efter tillsättning av sådana kemikalier.
Om du själv tillsätter sådana produkter innan du kontaktar oss kan detta störa mätningarna och det kan då vara omöjligt för vårt laboratorium att upptäcka infekterat bränsle. Föroreningen och vattenhalten är fortfarande närvarande med de faror det utgör för motorerna.

Tillsätta bensin i dieseln

Mikroberna i dieseln överlever inte i bensin, det stämmer, men bensinen tvättar bort dieselns smörjande egenskaper och kan inte bara orsaka haverier av injektorer och pumpar utan kan även leda till explosion då bensinångorna antändas. Om detta händer i dieseltanken kan energin i dieseln tillsammans med bensinen leda till en mycket kraftig explosion.

En eller flera av dessa symtom tyder på förorenad diesel

 1. Båten uppnår inte lika högt varvtal som tidigare
 2. Båten når inte samma hastighet
 3. Det är mer avgaser/rök än vanligt
 4. Svårstartad
 5. Startar inte på alla cylindrar samtidigt
 6. Föroreningar i vattenavskiljare
 7. Vitt cellulosaliknande material i filter
 8. Brunt eller svart slem i filtret.

Vad kan man göra för att tidigt upptäcka förorenad diesel?

 1. Kontrollera förfilter efter föroreningar innan du ger dig ut på resa.
 2. Kontrollera vattenavskiljaren/förfilterglas, dessa ger en bra bild av tankens skick.
 3. Dränera ur filterhusen: Hittar du vatten eller svart/brunt slem, eller en vit cellulosahaltig konsistens är risken stor att du har förorenad diesel.

Om du upptäcker föroreningar i filtret, vit cellulosa, brunt eller svart slem i filterhuset eller föroreningar i vattenavskiljaren, så är risken stor att du har infekterat diesel, och det du ser är bara toppen av ett isberg.

Kontakta oss. Antingen via mail, telefon eller kontaktformulär på hemsidan. Vi kan undersöka din båt och rengöra både diesel och tank. Om du har diesel i din tank så behöver du inte deponera den, den rengörs och går tillbaka till en ren tank.

Som bilderna nedan visar skärs cirkulära inspektionslock i de rostfria tankarna, så att alla kammare i tanken nås. Tankarna rengörs sedan noggrant innan inspektionslocket sätts på och filterhuset plockas isär, rengörs, kontrolleras och monteras.

Asfaltener

Klipper du av et hårstrå, er dette ca 50 mikron. Asfaltener er for vårt øye usynlige tjærepartikler på 2 micron som en kan få påfylt ubevisst. Disse tetter finfilteret på motoren, men lar ofte grovfilteret (vannutskilleren) ha full gjennomstrømning, med noe som kan se ut som et rent filter. Dette da disse filtrene er på 10-30 micron. Finfilteret tetter seg ofte, og motoren går fint etter filterskift, en kort stund. Asfaltener gir ingen antydning til forurenset forfilter. Ved asfaltener må drivstoffet og tanken rengjøres. Ofte kan en finne stigerør, eller tankmåler dekket med et tynt lag som minner om karbon.

Våra dieselrengöringsmaskiner är unika.

Vi på Fuel-service utvecklar dieselrengöringsmaskiner. Vi ligger i framkant av dieselrengöringstekniken i världen. Än så länge är ingen längre fram än vi. Vi har kunskapen, vi har tekniken, vi har erfarenheten.

Ingen “Quick Fix”

Dessa arbeten kräver noggranhet och är tidskrävande. Alla ytor i dieseltanken ska exponeras och rengöras. Filterhus och bränslesystem ska blåsas och rengöras. För att stoppa tillväxten av mikrober måste det genomföras ordentligt.

Spørsmål og svar

Meny
Translate »
Genom att acceptera cookies samtycker du till lagring av cookies på din enhet för at förbättra navigering på webbplatsen samt analysera webbplatsens användning.
Acceptera