Dieselmikrober s.k. ”dieselbakterier”

– at Dieselmikrober / «Dieseldyr» aldri kan oppstå i en dieseltank, det har ikke skjedd en oppstandelse der – de har kommet inn i tanken tilfeldig, slikt skjer helt plutselig uavhengig av alderen på tanken.

Dieselmikrober

Dieselmikrober kallas i folkmun “dieselbakterier” och är självständiga livsformer som lever i och på vattenytan i en dieseltank, de livnär sig på kolväten från diesel. Det är framför allt en encellig mikroorganism som bakterier, men även smittämnen som virus. Förökning sker genom celldelning. DNA kopieras till nästa generation.

Processen: Fission, tillåter en ny generation dieselmikrober att uppstå på bara 20 minuter. Det finns 84 olika mikrobiella arter som lever på diesel, anaeroba. De är små, bara 2,3 – 2,6 mikron i storlek, och flertalet kommer att kunna passera alla kommersiella filter till en modern dieselmotor.

Tillfört, inte uppkommit.

 • Dieselmikrober kommer in i dieseltankar av misstag och plötsligt.
 • Det kan bildas kondens i dieseltankar. Kondensen kan orsaka ytterligare spridning för dieselmikroberna, om det finns kondens/vatten i tanken.
 • En ny tank som ännu inte fyllt dieseln kommer inte att ha dieselmikrober i tanken.
 • Dieselmikrober kan vara påfyllt eller kommit in i tanken via luften.
 • Dieselmikrober kan fyllas på igen eller komma in i tanken via luften.
 • En yttre påverkan krävs för att fylla på dieselmikrober i en tank, detta sker inte av sig självt.

Vad kan hända med dieselmotorn vid angrepp av dieselmikrober?

 • Dieselmikrober är mikroskopiska och lever på vattenytan under dieseln. De livnär sig på dieseloljan i tanken och förökar sig snabbt med hjälp av celldelning.
 • Dieselmikrober lämnar en seg massa som även täpper till filter och skadar tankar, ledningar och motorsystem. Mindre mängder dieselmikrober bildar beläggningar i tankar, ledningar och motorsystem som minskar motorns kraft. Oljeprodukter kommer, liksom andra organiska ämnen, att brytas ned av mikroorganismer.
 • Dieseln kan förlora sina egenskaper redan efter 6 månaders lagring.
 • Till mikroorganismer hör i sammanhanget bakterier, svampar och alger som i samband med diesel ofta kallas “Dieselbakterier” i folkmun.
 • När dieselmikrober växer i dieselolja kommer de genom sin ämnesomsättning att omvandla delar av dieseloljan till komponenter som är direkt skadliga för förbränningsmotorer. Slemmet lägger sig som ett lager i tankar och rörsystem, så att rör och filter tätas.
 • I denna beläggning kan miljontals mikroorganismer eller dieselmikrober detekteras per gram diesel.
 • Mikroorganismerna angriper och oxiderar ytor i tankar och bränslesystem och orsakar därmed betydande skador på all metall. Dieselmikrober kan leda till minskat eller totalt stopp i bränsletillförseln.

– Ved rens av dieseltanker, blir både tankene rengjort, og dieselen polert.

BÅT: Rens av dieseltank på båt, klikk her

ANLEGGSMASKIN: Rens av dieseltank på anleggsmaskin eller tank, klikk her

GENERATORTANK: Rens av dieseltank på generator eller tank, klikk her

DIESELANALYSERING: For analysering av drivstoff, klikk her

Spørsmål og svar

Meny
Translate »
Genom att acceptera cookies samtycker du till lagring av cookies på din enhet för at förbättra navigering på webbplatsen samt analysera webbplatsens användning.
Acceptera