Dieselmikrober s.k. ”dieselbakterier”

– at Dieselmikrober / «Dieseldyr» aldri kan oppstå i en dieseltank, det har ikke skjedd en oppstandelse der – de har kommet inn i tanken tilfeldig, slikt skjer helt plutselig uavhengig av alderen på tanken.

Dieselmikrober

Dieselmikrober kallas i folkmun “dieselbakterier” och är självständiga livsformer som lever i och på vattenytan i en dieseltank, de livnär sig på kolväten från diesel. Det är framför allt en encellig mikroorganism som bakterier, men även smittämnen som virus. Förökning sker genom celldelning. DNA kopieras till nästa generation.

Processen: Fission, tillåter en ny generation dieselmikrober att uppstå på bara 20 minuter. Det finns 84 olika mikrobiella arter som lever på diesel, anaeroba. De är små, bara 2,3 – 2,6 mikron i storlek, och flertalet kommer att kunna passera alla kommersiella filter till en modern dieselmotor.

Tillfört, inte uppkommit.

 • Dieselmikrober kommer in i dieseltankar av misstag och plötsligt.
 • Det kan bildas kondens i dieseltankar. Kondensen kan orsaka ytterligare spridning för dieselmikroberna, om det finns kondens/vatten i tanken.
 • En ny tank som ännu inte fyllt dieseln kommer inte att ha dieselmikrober i tanken.
 • Dieselmikrober kan vara påfyllt eller kommit in i tanken via luften.
 • Dieselmikrober kan fyllas på igen eller komma in i tanken via luften.
 • En yttre påverkan krävs för att fylla på dieselmikrober i en tank, detta sker inte av sig självt.

Vad kan hända med dieselmotorn vid angrepp av dieselmikrober?

 • Dieselmikrober är mikroskopiska och lever på vattenytan under dieseln. De livnär sig på dieseloljan i tanken och förökar sig snabbt med hjälp av celldelning.
 • Dieselmikrober lämnar en seg massa som även täpper till filter och skadar tankar, ledningar och motorsystem. Mindre mängder dieselmikrober bildar beläggningar i tankar, ledningar och motorsystem som minskar motorns kraft. Oljeprodukter kommer, liksom andra organiska ämnen, att brytas ned av mikroorganismer.
 • Dieseln kan förlora sina egenskaper redan efter 6 månaders lagring.
 • Till mikroorganismer hör i sammanhanget bakterier, svampar och alger som i samband med diesel ofta kallas “Dieselbakterier” i folkmun.
 • När dieselmikrober växer i dieselolja kommer de genom sin ämnesomsättning att omvandla delar av dieseloljan till komponenter som är direkt skadliga för förbränningsmotorer. Slemmet lägger sig som ett lager i tankar och rörsystem, så att rör och filter tätas.
 • I denna beläggning kan miljontals mikroorganismer eller dieselmikrober detekteras per gram diesel.
 • Mikroorganismerna angriper och oxiderar ytor i tankar och bränslesystem och orsakar därmed betydande skador på all metall. Dieselmikrober kan leda till minskat eller totalt stopp i bränsletillförseln.

– Ved rens av dieseltanker, blir både tankene rengjort, og dieselen polert.

BÅT: Rens av dieseltank på båt, klikk her

ANLEGGSMASKIN: Rens av dieseltank på anleggsmaskin eller tank, klikk her

GENERATORTANK: Rens av dieseltank på generator eller tank, klikk her

DIESELANALYSERING: For analysering av drivstoff, klikk her

Spørsmål og svar

Meny
Genom att acceptera cookies samtycker du till lagring av cookies på din enhet för at förbättra navigering på webbplatsen samt analysera webbplatsens användning.
Acceptera